Adventinė popietė ,,Po angelo sparnu“

Atėjus adventui, visi, kurie norėjo pabūti kartu, gruodžio 8 d. susirinko į Giedraičių bendruomenės salę, į popietę ..Po angelo sparnu“. Renginyje dalyvavo Molėtų krašto literatė Nijolė Rumbutytė –  Navikienė. Poetė pristatė  savo gyvenimo ir kūrybos etapus, naujausią knygą ,,Atsivėrimai“, skaitė savo eiles. Jos poezija yra gyli, verčianti susimąstyti, atgaivinanti sielą. Prie arbatos puodelio šiltai bendravo su popietės dalyviais ir atsakė į jų klausimus.                                                                       Popietės metu prisiminėme advento papročiusir tradicijas. Nuoširdžiausia padėka poetei Nijolei Rumbutytei –  Navikienei, ir  tiems, kurie rado laiko ir atėjo atviromis širdimis, su gražiausiais norais ir linkėjimais. Popietės iniciatoriai ir organizatoriai – renginių organizatorė Vanda Korolkovienė ir bibliotekininkė Danutė Imbrasaitė.

Renginių organizatorė

Vanda Korolkovienė