Etninė kultūra


Folkloro ansamblis ,,MALKESTA“


Vadovė Audronija Kibickienė, tel. (8 618) 24007

Folkloro ansamblis „Malkesta“ susikūrė 1988 metais. Šiuo metu ansamblį sudaro įvairių profesijų ir amžiaus žmonės. Ansamblio repertuare – Molėtų krašto ir kitų regionų folkloras, dalį jo pateikė patys ansambliečiai. Šokiams groja ansamblio muzikantas Kęstutis Kuzmickas. Ansamblis nuolat koncertuoja įvairiuose rajono renginiuose, organizuoja kalendorines šventes, moko jaunimą, renka folklorinę medžiagą. Kolektyvas dalyvavo „Baltikos“ folkloro festivaliuose, Dainų šventėse, kituose šalies folkloro ansamblių festivaliuose. Pabuvojo ir užsienyje: Latvijoje, Vokietijoje.

DRANSEIKŲ ŠEIMOS KAPELA


Vadovas Kęstutis Kuzmickas, tel. (8 601) 33101

Energingas Molėtų krašto liaudies muzikantas Kęstutis Kuzmickas mažuosius muzikos mėgėjus moko ne tik groti ir dainuoti, bet ir gyventi su daina. Šiandien vaikų kapeloje groja ir dainuoja keturi vaikai ir pats vadovas. Du – armonikomis, kiti kontrabosu, smuiku ir lumzdeliais. Vaikai, pasak vadovo, kupini entuziazmo ir darbštumo. Jaunas kolektyvas jau dabar gali sugroti daug įvairių melodijų ir džiuginti savo pasirodymais žiūrovus. Kolektyvas koncertuoja rajone bei respublikos folkloro festivaliuose.

VAIKŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ,,SIESARTĖLĖ"


Vadovas Virginijus Deksnys, tel. (8 612) 85431

Liaudiškos muzikos kolektyvas ,,TOLIEJAI“


Vadovė Violeta Nariūnienė, tel. (8 677) 93430

Kolektyvas susibūrė prieš 10 metų. Pirmaisiais veiklos metais buvo dainuojančių, grojančių ir net keturios poros šokančių senjorų. Pagrindinė ansamblio, kuris anksčiau vadinosi „Jaunos širdys“ sudėtis mažai pakitusi. Kolektyvas atlieka lietuvių kompozitorių, lietuvių liaudies dainas.

Liaudiškos muzikos kapela ,,LUOKESA“


Vadovė Valė Umbrasienė, tel. (8 671) 23459

Sutartinių giedotojų grupė ,,Alsūnė"


Vadovė Rita Pelakauskienė, tel. (8 612) 35418

 

Giedraičių krašto folkloro grupė ,,GIEDRA“


Vadovės Audronė Kimbartienė ir Vanda Korolkovienė, tel. (8 618) 74225