Etninė kultūra


Folkloro ansamblis ,,MALKESTA“


Vadovė Audronija Kibickienė

Folkloro ansamblis „Malkesta“ susikūrė 1988 metais. Šiuo metu ansamblį sudaro įvairių profesijų ir amžiaus žmonės. Ansamblio repertuare – Molėtų krašto ir kitų regionų folkloras, dalį jo pateikė patys ansambliečiai. Šokiams groja ansamblio muzikantas Kęstutis Kuzmickas. Ansamblis nuolat koncertuoja įvairiuose rajono renginiuose, organizuoja kalendorines šventes, moko jaunimą, renka folklorinę medžiagą. Kolektyvas dalyvavo „Baltikos“ folkloro festivaliuose, Dainų šventėse, kituose šalies folkloro ansamblių festivaliuose. Pabuvojo ir užsienyje: Latvijoje, Vokietijoje.

JAUNIMO LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ,,SIESARTĖLĖ"


Vadovas Virginijus Deksnys

Sutartinių atlikėjų grupė ,,Alsūnė"


Vadovė Rita Pelakauskienė