Folkloro ansamblis ,,MALKESTA“

Vadovė Audronija Kibickienė, tel. (8 618) 24007

 

  

 

Folkloro ansamblis „Malkesta“ susikūrė 1988 metais. Šiuo metu ansamblį sudaro įvairių profesijų ir amžiaus žmonės. Ansamblio repertuare – Molėtų krašto ir kitų regionų folkloras, dalį jo pateikė patys ansambliečiai. Šokiams groja ansamblio muzikantas Kęstutis Kuzmickas. Ansamblis nuolat koncertuoja įvairiuose rajono renginiuose, organizuoja kalendorines šventes, moko jaunimą, renka folklorinę medžiagą. Kolektyvas dalyvavo „Baltikos“ folkloro festivaliuose, Dainų šventėse, kituose šalies folkloro ansamblių festivaliuose. Pabuvojo ir užsienyje: Latvijoje, Vokietijoje.

 

Vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvas ,,KUKUTIS“

Vadovė Rita Pelakauskienė, tel. (8 612) 35418

 

  

 

Šis kolektyvas susikūrė 1995 m. Šaunus ir šmaikštus kolektyvas, dalyvaujantis šalies folkloro šventėse, kalendoriniuose renginiuose, Dainų šventėse, bei tarptautiniuose folkloro festivaliuose. Ansamblio įkūrėja ir meno vadovė Rita Pelakauskienė ansamblio dalyvius supažindina su lietuvių liaudies papročiais, moko dainuoti, groti kanklėmis, lumzdeliais, šokti lietuvių liaudies šokius. Ansamblio „Kukutis“ dalyviams respublikiniame vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ įteikti laureatų diplomai.

 

DRANSEIKŲ ŠEIMOS KAPELA

Vadovas Kęstutis Kuzmickas, tel. (8 601) 33101

 

  

 

Energingas Molėtų krašto liaudies muzikantas Kęstutis Kuzmickas mažuosius muzikos mėgėjus moko ne tik groti ir dainuoti, bet ir gyventi su daina. Šiandien vaikų kapeloje groja ir dainuoja keturi vaikai ir pats vadovas. Du – armonikomis, kiti kontrabosu, smuiku ir lumzdeliais. Vaikai, pasak vadovo, kupini entuziazmo ir darbštumo. Jaunas kolektyvas jau dabar gali sugroti daug įvairių melodijų ir džiuginti savo pasirodymais žiūrovus. Kolektyvas koncertuoja rajone bei respublikos folkloro festivaliuose.

 

VAIKŲ LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA

Vadovas Virginijus Deksnys, tel. (8 612) 85431

 

 

Verbiškių krašto mišrus vokalinis ansamblis ,,VIRINTA“

Vadovas Algimantas Žukauskas, tel. (8 655) 15277

 

  

 

2002 m. susibūrusiam Verbiškių mišriam vokaliniam ansambliui „Virinta“, vadovauja Algimantas Žukauskas. Tikra kolektyvo renginių užuomazga prasidėjo dar 1981 metais. Kolektyvas koncertuoja savo bendruomenės renginiuose, kitoms rajono bendruomenėms, už rajono ribų. 2008 m. kolektyvas buvo pakviestas į Utenos r. Sirutėnų bendruomenės Kalėdinę vakaronę, 2009 m. – į Utenos r., Vaikutėnų bendruomenės Velykinę šventę. Rajone koncertuota Čiulėnų bendruomenei, Suginčiuose per Sekmines, Rudens šventės metu, Skudutiškio bendruomenei ir kt. 2009 m. vasarą kolektyvas „Virinta“ Anykščių r., Leliūnų kaime vykusiame Rytų Aukštaitijos festivalyje-konkurse „Dainuok širdie gyvenimą 2009“ laimėjo III-ąją vietą už gerą instrumentuotę ir romansų atlikimą. Kolektyvui muziką ir žodžius rašo vadovas A. Žukauskas. Pagal kraštiečio poeto V. Kazielos eilėraščio „Prie Virintos“ žodžius vadovas sukūrė muziką – daina tapo bendruomenės himnu. Jau kelis metus iš eilės per advento mišias kolektyvas gieda šventas giesmes, tampa giesmininkais sakralinių apeigų metu.

 

Liaudiškos muzikos kolektyvas ,,TOLIEJAI“

Vadovė Violeta Nariūnienė, tel. (8 677) 93430

 

 

Kolektyvas susibūrė prieš 10 metų. Pirmaisiais veiklos metais buvo dainuojančių, grojančių ir net keturios poros šokančių senjorų. Pagrindinė ansamblio, kuris anksčiau vadinosi „Jaunos širdys“ sudėtis mažai pakitusi. Kolektyvas atlieka lietuvių kompozitorių, lietuvių liaudies dainas.

 

Liaudiškos muzikos kapela ,,LUOKESA“

Vadovė Valė Umbrasienė, tel. (8 671) 23459

 

  

Giedraičių krašto folkloro grupė ,,GIEDRA“

Vadovės Audronė Kimbartienė ir Vanda Korolkovienė, tel. (8 618) 74225