Giedraičiuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena Giedraičiuose prasidėjo birželio 12 d. Šalia Giedraičių bažnyčios varpinės, prie Kryžiaus tremtiniams , rinkomės į atminimo akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“ .Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos istorijos mokytoja Donata Vertinskienė pateikė istorinius faktus apie tą lemtingąją dieną. Mokytoja Vilma Putnienė perskaitė Giedraičių seniūnijos tremtinių ir politinių kalinių pavardes. Tylos minutė pagerbėme visus tremtyje žuvusius. Skambėjo patriotinės dainos (vadovė Audronė Kimbartienė). Aplankėme kapus, dalijomės prisiminimais, padėjome gėlių, uždegėme atminimo žvakutes. Skambėjusių dainų žodžiai atgaivino prisiminimus kiekvieno iš mūsų. Juk visi turime giminaičių, šeimų, kaimynų ar kitų artimųjų, kuriuos palietė šis likimo pirštas. Birželio 14 d. prie Nepriklausomybės paminklo iškėlėme vėliavą. 11 val. 59 min. Lietuvoje skelbiama visuotinė tylos minutė. Pagerbėme tautiečius ir nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų.

Giedraičių renginių organizatorė  Vanda Korolkovienė