Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comVASARIO MĖNESIO RENGINIAI

Vasario 1 d. 18.00 val.

Molėtų kultūros centre

Jubiliejinis Ryčio Cicino koncertas

20 metų scenoje !

Koncerte dalyvauja: Giulija, Šokio teatras ,,Rokada"

Bilieto kaina 12 Eur., koncerto dieną 15 Eur.

 

Vasario 2 d. 18.00 val.

Molėtų kultūros centro choreografijos salėje (IV a)

Ketvirtadieniai su kultūros centru

Šokių vakaras

Vakarą veda Molėtų kultūros centro folkloro ansamblio ,,Malkesta" dalyviai

 

Vasario 4 d. 12.00 val.

Molėtų kultūros centre

Kapelų šventė ,,Kas subatėlę lai armonika pagros"

Dalyvauja kepelų kolektyvai iš Zarasų, Širvintų, Ukmergės, Rokiškio, Molėtų

Bilieto kaina 4 Eur.

 

Vasario 9 d. 14.00 val.

Molėtų kultūros centre (III a)

Ketvirtadieniai su kultūros centru

Edukaciė programa

 

Vasario 15 d. 13.00 val.

Giedraičių bendruomenės salėje

Poezijos popietė ,,Tėvyne mana - Lietuva"

 

Vasario 15 d. 13.00 val.

Joniškio mokykloje - daugiafunkciniame centre

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

,,Švenčiam laisvę"

Skaitymas ,,Lietuva dainose ir posmuose";

Vaikų piešinių paroda ,,mano Tėvynė - Lietuva"

 

Vasario 15 d. 19.30 val.

Mindūnų bendruomenės centro salėje

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Koncertuos Molėtų kultūros centro Mindūnų krašto mišrus vokalinis ansamblis

(vad. I. Rimydienė)

 

Vasario 16 d.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

11.00 val. Šv Mišios Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje

12.30 Molėtų kultūros centre

Molėtų kultūros centro kolektyvų koncertas

 

Vasario 16 d. 11.30 val.

Alantos gimnazijoje

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

 

Vasario 16 d. 15.00 val.

Toliejų laisvalaikio salėje

Vasario 16-osios minėjimas-koncertas ,,Šalele mano, Lietuva"

Dalyvauja Molėtų kultūros centro kolektyvai:

Mindūnų mišrus vokalinis ansamblis (vad. I. Rimydienė),

Suginčių krašto muzikantai (vad. J. Veršelis ir R. Varatinskienė),

Toliejų liaudiškos muzikos kapela (vad. V. Nariūnienė)

 

Vasario 16 d. 11.00 val.

Asvejos regioninio parko lankytojų centre

Vasario 16-osios renginys ,,Graži tu mano, brangi Tėvyne"


Vasario 16 d.

Giedraičių bendruomenės salėje

Renginys, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti

8.00 val. Vėliavos pakėlimas, himno giedojimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę;

10.00 val. Šv. Mišios Baltramiejaus bažnyčioje;

10.30 Draugiškos krepšinio varžybos;

11.00 Dainų vainikas Lietuvai, Tėvynei.

Koncertuos Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazistai ir Molėtų kultūros centro

Giedraičių krašto folkloro grupė ,,Giedra" (vad. A. Kimbartienė ir V. Korolkovienė)


Vasario 16 d. 11.00 val.

Inturkės bažnyčioje

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Literatūrinė - muzikinė kompozicija

Šv. Mišios


Vasario 16 d. 12.00 val.

Sidabrinių bendruomenės centre

,,Protų mūšis", skirtas vasario 16-osios paminėjimui

Koncertuos vietos saviveiklininkai

 

Vasario 19 d. 13.00 val.

Videniškių kultūros namuose

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Dalyvauja Molėtų kultūros centro Videniškių liaudiškos muzikos kapela (vad. R. Paurienė),

Molėtų kultūros centro Mindūnų mišrus vokalinis ansamblis (vad. I. Rimydienė)

 

Vasario 22 d. 18.00 val.

Molėtų kultūros centre

Kitoks teatras

Intriguojanti komedija ,,Amnezija už 400 000 eurų"

Bilietų kainos: 9 Eur., 12 Eur., 15 Eur.

 

Vasario 23 d. 10.00 val.

Molėtų kultūros centro choreografijos salėje (IV a)

Ketvirtadieniai su kultūros centru

Valandėlė su pasakų personažais mažiesiems molėtiškiams

 

Vasario 25 d.

Žiemos žūklės šventė Mindūnuose

,,Mindūnai - 2017"

 

Vasario 25 d. 12.00 val.

Verbiškių bendruomenės centro kieme

Užgavėnės

Koncertuos Molėtų kultūros centro Verbiškių mišrus vokalinis ansamblis ,,Virinta" (vad. A. Žukauskas)

 

Vasario 25 d. 13.00 val.

Skudutiškio bendruomenės centro kieme

Tradicinė kaimo šventė ,,Žiemos ir pavasario virsme"

Žvejų mėgėjų poledinės žūklės varžybos, Užgavėnių balaganas,

žuvienės ir blynų puota

 

Vasario 28 d. 18 val.

Molėtų skulptūrų parke

Užgavėnės Molėtuose

Paroda ,,Gavėnas 2017"

 

Vasario 28 d. 18.00 val.

Alantos dvare

Užgavėnių vakaronė

Dalyvauja Alantos krašto muzikantai

 

Vasario 28 d. 12.00 val.

Dubingių mokyklos sporto aikštelėje

Užgavėnių šventė

Persirengėlių linksmybės, blynų kepimas, Morės deginimas

 

Vasario 28 d. 16.00 val.

Bijutiškio bendruomenės kiemelyje

Užgavėnės

Persirengėlių eitynės po kaima, rateliai, žaidimai aplink laužą, Morės deginimas

 

Vasario 28 d. 12.00 val.

Giedraičių gimnazijos kieme

Užgavėnės - žiemos palydų šventė

Kanapinio ir Lašininio kova, Morės deginimas, blynų kepimas.

Koncertuos Molėtų kultūros centro Giedraičių krašto folkloro grupė ,,Giedra"

(vad. A. Kimbartienė ir V. Korolkovienė)

 

Vasario 28 d. 17.00 val.

Bekupės bendruomenės kieme

Užgavėnės ,,Šalta žiema šalin eina"

Morės deginimas, blynų kepimas, Kanapinio ir Lašininio kova,spėjimai, būrimai...

 

Vasario 28 d. 12.00 val.

Inturkės socialinių paslaugų centro kieme

Užgavėnių karnavalas

 

Vasario 28 d. 12.00 val.

Joniškio viešajame paplūdimyje

Užgavėnių linksmybės

Persirengėliai vaikščios po žmonių kiemus, šokiai aplink laužą,

žaidimai ir rungtys, Morės deginimas, Lašininio ir Kanapinio kova

 

Vasario 28 d. 17.00 val.

Žiūrų bendruomenės cente, Žiūrų bibliotekoje

Užgavėnės

Persirengėlių paradas

 

Vasario 28 d. 19.30 val.

Mindūnų amatų centro kiemelyje

Užgavėnių šventė

,,Šalin žiema bėk iš kiemo"

 

Vasario 28 d. 10.30 val.

Prie Videniškių mokyklos

Užgavėnės ,,Šalta žiema šalin eina, jau pavasaris ateina"

Pergalinga Kanapinio dvikova prieš lašininį, Morės deginimas ir kitos linksmybės,

suneštinių blynų vaišės