Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comKONKURSE ,,ŠOKA LIETUVA 2017" DALYVAVO MOLĖTIŠKIAI

 Valstybinis dainų ir šokių ansamblis “Lietuva” džiaugiasi sėkmingu, pirmuoju vaikų liaudies šokių kolektyvų konkursu,kuris vyko 2015 metais. ir tęsdamas tradiciją, 2017 m. balandžio 29 d. pakvietė jau į antrąjį liaudies šokių konkursą vaikams “Šoka Lietuva 2017”.

Sceninių lietuvių liaudies šokių konkurso „Šoka Lietuva 2017“ tikslai: sudaryti sąlygas atsiskleisti vaikų, jaunimo šokio talentams, kelti meninį lygį, skatinti meninę saviraišką, aktyvinti kultūrinį gyvenimą, populiarinti tautinį meną, puoselėti sceninių lietuvių liaudies šokių tradicijas, skatinti kūrybinę veiklą, sceninės choreografijos plėtotę, vadovų entuziazmą bei pastangas, tarpusavyje dalijimąsi patirtimi, užtikrinti liaudies šokių profesionalumo tęstinumą. Konkurso laureatai dalyvaus bendrame koncerte su ,,Lietuvos“ ansambliu Vilniuje, Šokio teatre. Konkursantai varžėsi trijų amžiaus kategorijų grupėse: Jaunučiai (~6-10 m.), Jauniai (~10-15 m.) ir Jaunuoliai (~15-18 m.)


 

Kolektyvus vertino garbinga komisija: Pirmininkas - prof.dr. V.Mačiulskis; nariai - ,,Lietuvos" ansamblio meno vadovas G. Svilainis; baletmeisterė, Rusų dramos teatro choreografė L. Dabužinskaitė; ,,Lietuvos" ansamblio vyr. baletmeisteris E. Suprunas; liaudiškų šokių ansamblio ,,Neris" meno vadovė N. Ritvienė


Konkurse dalyvavo Molėtų kultūros jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Molėtukas“ ir Molėtų rajono Alantos gimnazijos jaunimo liaudiškų šokių grupė ,,Alanta“ (vad. A. Ališkevičiūtė). Šokėjams įteikti diplomai ir saldžios dovanėlės, o galimybę pasirodyti su profesionaliais ansamblio “Lietuva” šokėjais iškovojo Utenos ansamblio „Vieversa“ jaunimas ir Panevėžio ansamblio ‚Pynimėlis“ jaunių grupė.

 

20170429 153039

20170429 152106

20170429 143631