Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comNEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ PAMINKLO ŠVENTINIMO CEREMONIJA JONIŠKYJE

Lapkričio 24 d. Joniškyje įvyko paminklo Nepriklausomybės kovų savanoriams pašventinimo ceremonija, kuri prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Jokūbo bažnyčioje. Vėliau šventė tęsėsi prie paminklo, šalia kurio buvo padėtos gėlės, o Joniškio parapijos klebonas Povilas Stankevičius jį pašventino. Didžiosios kovos 8-osios rinktinės Molėtų savanorių kuopa atliko garbės saliutą, skambėjo maršas atliekamas Pabradės kultūros centro Pavoverės varinių pučiamųjų instrumentų orkestro, vadovaujamo Bronislavo Vilimo. Joniškio seniūnijos seniūnas Rimantas Verbaitis padėkojo visiems prisidėjusiems prie paminklo atsiradimo, šventės dalyviams ir organizatoriams.

Šventėje taip pat dalyvavo daug garbingų svečių, kurie noriai pasisakė, pasidalino savo įspūdžiais, prisiminimais: tai žurnalistas, kolekcionierius Vilius Kavaliauskas, LR seimo narys Petras Čimbaras, Tautinių mažumų departamento prie LR vyriausybės direktorė Vida Montvidaitė, kalbėjo savanorių anūkai – Zenonas Stepanavičius ir Valdemaras Šimėnas. Molėtų savivaldybės administracijos direktorius Saulius Jauneika įteikė padėkos raštus šio projekto autoriams ir įgyvendintojams KęstučiuI Musteikai ir Česlavui Kovaliūnui, nes būtent jie padovanojo šią dovaną joniškiečiams. Vėliau visi šventės dalyviai rinkosi Joniškio bendruomenės namuose, kur vėl buvo klausomasi jau minėto orkestro bei bendraujama prie vaišių stalo.

Joniškio renginių organizatorė

Liucija Sinkevičienė

Picture 159

Picture 162

Picture 176