Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comLIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA GIEDRAIČIUOSE

Lapkričio 23 d. Giedraičiuose minėjome Lietuvos kariuomenės dieną, 97- ąsias kovų už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę ties Širvintomis ir Giedraičiais metines. Nuo Giedraičių gimnazijos vyko eisena iki Nepriklausomybės paminklo. Tylos minute pagerbti kariai ir žuvusieji už Lietuvos laisvę, degamos atminimo žvakutės ir dedamos gėlės. Skambėjo Lietuvos himnas, Giedraičių krašto daina. Šauliai trimis salvėmis atidavė pagarbą Lietuvai, Kariuomenei ir visiems, žuvusiems už Tėvynės laisvę. Jaunieji šauliai davė pasižadėjimą, o šauliai priesaiką tarnauti Tėvynei. Susirinkusius pasveikino Giedraičių seniūnas V. Valansevičius. Šio krašto nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyčio kryžiaus kavalierių atminimo lenteles atidengė seniūnas ir gimnazistai, jas pašventino parapijos klebonas D. Jančiauskas. Gimnazijos stadione vyko rikiuotės konkursas, aidėjo klasių skanduotės. Prie šaulių namų liepsnojančio laužo patriotines dainas dainavo gimnazistai. Vyko sukarinto kliūčių ruožo užduotys.

Bendruomenės salėje istorinių tyrimų specialistas Darius Juodis savo pasakojime „Partizaninė kova“ susirinkusiems pateikė daug įdomios informacijos apie Lietuvos partizanus, jų amuniciją, kovos niuansus ir kt. Šventę vainikavo gimnazistų atlikta muzikinė - literatūrinė kompozicija "Balnokit, broliai, žirgus". Giedraičių krašto savanorių atminimą pagerbė Molėtų meras S. Žvinys. Lietuvos Kariuomenės dienai skirtą renginį jo dalyviai užbaigė prie Šaulių namų vaišindamiesi kareiviška koše ir arbata. Pilietiškumo diena patriotiškai nuteikė visus susirinkusius į šventę, vienijo ir ragino nepamiršti garbingos gimtojo Giedraičių krašto praeities.

Giedraičių renginių organizatorė

Vanda Korolkovienė

2 1

2

6

10

12 1

12 2

DSC 0399

DSC 0455