Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comLAISVĖS GYNĖJŲ DIENA BEKUPĖJE

 Kiekvienais metais, artėjant Sausio 13-ajai, įprasta atsigręžti atgal, prisiminti istorinius įvykius, pagerbti kovojusius ir žuvusius už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę, su pasigėrėjimu kalbėti apie to meto žmonių vienybę bei susitelkimą. Bekupės bendruomenės centras kartu su Giedraičių renginių organizatore surengė Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, minėjimą. Minėjimas prasidėjo aikštėje, kur degė laužas Laisvės gynėjams atminti. Renginio dalyviai rinkosi, prie krūtinės įsisegę "Neužmirštuolės" žiedą, su trispalvėmis, susikabinę rankomis giedojo Lietuvos himną, skambėjo dainos...

Vėliau visi rinkosi į bendruomenės centro salę. Renginio vedėjos Asta ir Vanda priminė sausio 13-osios įvykius bei jų reikšmę, perskaitė žuvusiųjų sausio 13-ąją pavardes. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, kiekvienam uždegta po žvakutę. Skambant dainai „Laisvė“, žiūrėjome dokumentinius vaizdus. Žiūrint filmą "Ir ateis tą dieną", visus tarsi įpareigojo, aplinkui tvyrojo susikaupimo ir pagarbos nuojautos. Justina deklamavo eilėraštį apie vėliavą. Bekupės bibliotekininkė parengė dokumentų paroda „Atmintis gyva, nes liudija“. O susėdę prie arbatos puodelio, dalindamiesi prisiminimais dar kartą visi išgyveno tų dienų nuotaikas – kuris ką jautė ir kaip reagavo į kruvinuosius įvykius. Atmintis įpareigoja mus ne tik gerbti prasmingai žuvusius, bet susieti atmintį su mūsų gyvenimu, saugoti ir ginti laisvę. Tik taip liks tvari krauju aplaistyta Sausio 13-osios pergalė.


Renginių organizatorė

Vanda Korolkovienė

1

DSC 0054

DSC 0138