Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comATRANKOS Į ŠIMTMEČIO DAINŲ ŠVENTĘ TĘSIASI

Kaip žinia, 2018 m. birželio 30d. - liepos 6d. Vilniuje ir Kaune vyks Lietuvos šimtmečio dainų šventė ,,Vardan tos...“. Taigi tęsiasi mėgėjų meno kolektyvų atrankos. Šį šeštadienį, vasario 17d., Molėtų kultūros centre savo programas demonstravo instrumentiniai ir folkloro kolektyvai, kurie pretenduoja dalyvauti šimtmečio dainų šventės folkloro dienoje ,,Didžių vyrų žemė“. Atrankoje dalyvavo Molėtų kultūros centro kolektyvai – sutartinių giedotojų grupė ,,Alsūnė“ (vad. R.Pelakauskienė) , folkloro ansamblis ,,Malkesta“ (vad. A.Kibickienė), Videniškių krašto muzikantai (vad. R.Paurienė), Suginčių krašto muzikantai (vad. J.Veršelis), liaudiškos muzikos kapela ,,Luokesa" (vad. V.Umbrasienė), ,,Aukštaitijos armonikieriai“ (vad. J.K.Kuzmickas), Švenčionių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Kaimynai“ (vad. R.Ankėnas) bei šeimyninis Kristinos ir Kazimiero Streikų duetas.

Kolektyvus stebėjo ir vertino Vilniaus nacionalinio kultūros centro folkloro poskyrio vyriausieji specialistai Audronė Vakarinienė ir Arūnas Lunys. Po pasirodymų, kolektyvų vadovai turėjo puikią progą pabendrauti su komisijos nariais, iškausyti jų pastabų, patarimų bei išgirsti gražių žodžių ir paskatinimo. Na, o kas turės galimybę dalyvauti šimtmečio dainų šventėje? Rezultatų teks luktelt iki kovo mėn. pabaigos.


Vyr. meno vadovė

Rita Pelakauskienė