Biudžetinė įstaiga, Inturkės g.  4, Molėtai, LT-33141 Tel.: (8 383) 51571 , Fax.: (8383) 51054 .  Įm. kodas 188210526  moletukultura@gmail.comFinansinės ataskaitos

pdfAiškinamasis raštas 2010 m. I ketv.

pdfFinansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2010 m. I ketv.

pdfAiškinamasis raštas 2010 m. II ketv.

pdfFinansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2010 m. II ketv.

pdfAiškinamasis raštas 2010 m. III ketv.

pdfFinansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos 2010 m. III ketv.

pdfFinansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaita 2010 m. III ketv. I priedas

pdfAiškinamasis raštas pagal 2010 12 31 duomenis

pdfPinigų srautų ir turto pokyčiai 2010 m.

pdfFinansinės būklės ataskaita pagal 2010 -12 - 31

pdfPradinės finansinės būklės ataskaita 2009-12-31

pdf


Ataskaitos

pdf


Finansinė ataskaita 2011 m. I ketv.

pdf


Finansinė ataskaita 2011 m. II ketv.

pdf

Finansinė ataskaita 2011 m. III ketv.

 pdf

2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2012 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2012 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2012 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2012 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2013 m. biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita I ketv.

pdf2013 m. biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita II ketv.

pdf


2013 m. biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita III ketv.

pdf


2013 m. sutrumpintas aiškinamasis raštas I ketv.

pdf


2013 m. sutrumpintas aiškinamasis raštas II ketv.

pdf


2013 m. sutrumpintas aiškinamasis raštas III ketv.

pdf


2013 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita  IV ketv.

pdf


2013 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2014 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.

pdf


Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

pdf


2014 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf


2014 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos


pdf

2014 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys


pdf

2014 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo, mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos


pdf

2014 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita


pdf

  2014 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys


pdf2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.

pdf2015 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

pdf2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketv.

pdf2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys III ketv.

 pdf2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita III ketv

pdf2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv.

pdf 2015 m. GPM 2 proc. sąmata

pdf 2015 m. GPM 2 proc. ataskaita

 pdf 2015 m. rėmimo sąmata

pdf  2015 m. rėmimo ataskaita

pdfFinansinių ataskaitų rinkinys pagal 2015 12 31 duomenis

pdf2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.

pdf2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketv.

pdf2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys II ketv.

pdf 2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketv.

pdf2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys III ketv.

pdf2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita III ketv.  

 pdf

2016 m. GPM 2 proc. paramos sąmata

pdf

 2016 m. GPM 2 proc. ataskaita

pdf

2016 m. paramos sąmata

pdf

 2016 m.paramos ataskaita

pdf 

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys IV ketv.          

pdf

 2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv.

 

pdf

 2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.

 

pdf

2017m. finansinių ataskaitų rinkinys I ketv.

pdf


2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys II ketv.


 

pdf2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketv.

 

 

 pdf

 2017 m. paramos sąmata ir biudžeto vykdymo ataskaita II ketv.

 

pdf 

 2017 m. paramos sąmata ir biudžeto vykdymo ataskaita III ketv.


pdf

 

  2017 m. finansinės ataskaitos III ketv.


pdf

 


2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv.


pdf


2017 m. programos sąmata


 

pdf


2017 m. biudžeto išlaidų samatos vykdymo ataskaita (metinė, ketvirtinė)