Joninės Suginčiuose

Birželio 23 d. 21 val. Suginčių krašto bendruomenė linksmai leido laiką „Šv. Jono vakarėly…“, kaimo parkelyje, papuoštame margaspalviais gėlių vainikais. Renginio vedėja R.Varatinskienė, meno vadovas J. Veršelis bei bendruomenės centro pirmininkė A.Kraujelienė kvietė visus pasidžiaugti šventės akimirkomis. Kartu su kapelos liaudiškomis melodijomis bei dainomis buvo sveikinami varduvininkai, dėkojama saulei, pagerbta ugnis. Suliepsnojus Joninių laužui, suskambo pramoginės muzikos garsai. Vidurnakty įvyko mistinio paparčio žiedo paieškos. Šios tradicinės šventės tikslas buvo pasiektas – visi atėjusieji linksmai praleido laiką.

Suginčių seniūnijos renginių organizatorė

Rita Varatinskienė