Kamerinės muzikos koncertas

Lapkričio 25 d. Molėtų bažnyčioje vyko kamerinės muzikos koncertas. Koncertinę programą atliko Gema Šinkevičienė (sopranas), Andrius Apinis (tenoras), kanklėmis skambino Aušrelė Juškevičienė, vargonavo Indrė Veličkaitė.