Kviečia ,,Tramtatulis“

2021 M. VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ – KONKURSAS „TRAMTATULIS“

Vietinis ratas

Konkursas skiriamas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti.

Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius pavienius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus).

Kviečiame dalyvauti Molėtų miesto ir rajono 3-7 m. vaikus ir 1-12 kl. moksleivius konkurso vietiniame rate. Norintys dalyvauti privalo iki 2021 m. balandžio 1 d. pateikti užpildytą paraiškos formą  dalyvio paraiška, atlikėjų vaizdo įrašus (reikalavimai vaizdo įrašams žr. žemiau) ir sutikimo formą  dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo, filmavimo, fotografavimo, vaizdo medžiagos viešinimo ir atsiųsti el. paštu  tramtatulis2021@gmail.com.

Atlikėjų pasirodymų filmavimo sąlygos (reikalavimai filmuotai medžiagai).

  1. Jei filmuojama mobiliuoju telefonu, jis turi būti laikomas horizontaliai, patartina naudoti stovą, jei jo nėra, telefonas turi būti stabiliai atremtas;
  2. Filmavimo aplinka turi būti tinkamai apšviesta (šviesos šaltinis nukreiptas į veidą), tyli, fonas – kuklus (lygi siena ir pan.);
  3. Filmavimo pradžia: 2-3 sekundės tylos, tuomet dalyvis turi prisistatyti, pasakydamas vardą, pavardę, iš kur jis, kam atstovauja;
  4. Privalu laikytis vidutinio filmavimo atstumo – 1,5-2 m nuo filmuojamo objekto (filmuojant per arti arba per toli nukenčia garso kokybė);
  5. Kiekvienas atliekamas kūrinys filmuojamas ir išsaugomas atskirai, kad prireikus ką nors pakeisti ar perfilmuoti būtų paprasčiau.

Kviečiame Molėtų rajono savivaldybės lopšelius-darželius, bendrojo lavinimo, menų mokyklas ir kultūros įstaigas aktyviai dalyvauti organizuojamame virtualiame vietiniame konkurso „Tramtatulis“ rate.

Nuostatai

  • Konkurso filmuota medžiaga ir nuotraukos viešinamos interneto portaluose, socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kitoje viešoje erdvėje.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 612 35418 (Molėtų kultūros centro vyr. meno vadovė Rita Pelakauskienė).