Laisvės gynėjų diena Giedraičiuose

Žmogus prisiminimais grįžta į Sausio 13 – ąją. Giedraičių seniūnijos žmonės savo širdies  šiluma, mintimis susiliejo su visa Lietuva, minėdami Laisvės gynėjų dieną. Minint šį įvykį, sausio 11 d. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija, biblioteka, seniūnija, renginių organizatorė dalyvavo jau kasmetine tradicija tapusioje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ –  8.00 val. ryto visuose languose dešimčiai minučių uždegė atminties žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, atmintį, susikaupimą ir pagarbą savo šalies istorijai. Po akcijos  Giedaičių gimnazijos kiemelyje degė atminimo laužas. Daug prasmingų ir gražių minčių išsakė gimnazistai. Jie priminė 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, perskaitė žuvusiųjų sausio 13-ąją pavardes. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, uždegtos atminimo žvakutės. Visi kartu drauge dainavome patriotinės dainas…

Sausio 12 d. pavakare susirinkta Bekupės bendruomenės aikštėje. Minėjimas prasidėjo aikštėje, kur degė laužas Laisvės gynėjams atminti .  Jaunieji Bekupės bendruomenės centro savanoriai pagerbė žuvusiuosius, uždegė jiems po žvakelę. Skambėjo Lietuvos himnas, eilės, dainos… Vėliau visi rinkosi į bendruomenės salę, kur renginių organizatorė pakvietė visus prie arbatos puodelio pažiūrėti dokumentines vaizdo medžiagas, apie sausio 13 – osios įvykius.

Sausio 13 d. iš šiaulių būstynės kiemo buvo nešama vėliava, kurią šauliai iškilmingai iškėlė prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę, sugiedota tautiška giesmė.

Uždegdami atminties žvakeles, liudijome ryžtą niekada nepamiršti savo istorijos ir tų. kurie ją kūrė. Prie savo širdies segėme neužmirštuolės žiedus – atminties ir pagarbos ženklus. Ši diena yra reikšminga mums visiems ir tik nuo mūsų priklauso, kad ji niekada nebūtų pamiršta

 

Giedraičių renginių organizatorė

Vanda Korolkovienė