Laisvės gynėjų dienos minėjimas Mindūnuose

Sausio 13 d. Mindūnuose buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. ta proga buvo įžiebtas atminimo laužas. Vėliau, bibliotekoje buvo rodoma dikumentinė kronika.