Naujųjų metų sutikimas Videniškiuose

Gruodžio 31 dieną Videniškiuose vyko dviguba šventė – bendruomenei pristatyta Videniškių herbas ir vėliava, bei vyko Naujųjų metų sutikimo renginys. Šv. Mišių metu kunigas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas pašventino herbą ir vėliavą. Pastarąją buvo iškelta prie memorialinio akmens. Po oficialios šventės dalies bendraminčiai susirinko kultūros namuose palydėti senuosius metus, aptarti nuveiktus darbus ir palinkėti laimingų Naujųjų metų. Vakarą paįvairino Kalėdų senelio pasirodymas su dovanų maišu. Vyresnieji mielai sutiko prisiminti dar vaikystėje išmoktus eilėraštukus ir nustebinti senelį. Laimingų Naujųjų 2019-ųjų metų.

 

Videniškių renginių organizatorė

Kristina Pumputienė