Padėkota videniškiečiams

Videniškių renginių organizatorė Kristina Pumputienė ir bendruomenės centras dar gruodžio pradžioje kvietė Videniškiuose sukurti šventinę nuotaiką puošiant savo namus, kiemus. Džiugu, kad į šį kvietimą atsiliepė daugybė namų ūkių. Nušvito Videniškiai spalvota, šventiška atmosfera. Įamžinus šias akimirkas buvo sukurtas filmukas, parodantis kaip galima vieningai išsklaidyti niūrią nuotaiką ir šį neramų laikotarpį paversti švente savo namuose ir širdyse. Praėjus šventėms, ir visiems suskubus nupuošti namus, pats metas už jų darbą padėkoti. Nuoširdžiai dėkojame visiems kūrusiems šventinę atmosferą Videniškiuose. O padėkos buvo įteiktos: Marytei ir Antanui Baranauskams, Janinai ir Sauliui Navalinskams, Danutei Matusevičienei, Rimai Martušienei, Daivai ir Aidui Rinkūnams, Levutei Slavinskienei ir Valentinui Šeikiui, Esmiraldai ir Arūnui Žalaliams, Ramutei ir Vytui Bernatavičiams, Danutei Žukauskienei ir Antanui Meškai, Danutei ir Mykolui Burbuliams.

Renginių organizatorė Kristina Pumputienė