Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 12 d. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo paminėta gedulo ir vilties diena. Ta proga buvo aukojamos Šv. Mišios ir buvo meldžiamasi už tremtinius. Po Šv. mišių žodį tarė Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika. Vėliau  vyko koncertas, kuriame savo solo partijas atliko kraštiečiai Giedrius Gečys ir Skaistė Zutkutė-Garbašauskienė.