,,Pažįstam, bet ar žinom“

2019 m. gegužės 11 d. Joniškio bendruomenės centre vyko popietė ,,Pažįstam, bet ar žinom“, skirta artėjančiai Tarptautinei šeimos dienai. Renginio metu buvo pagerbtos Joniškio krašto šeimos. Ypatingai daug dėmesio sulaukė daugiavaikės bei šeimos, globojusios arba ir šiuo metu  globojančios  tėvų netekusius vaikus  ( Vida ir Rimantas Verbaičiai, Audronė ir Edmundas Ratkė, Janina ir Česlovas Liubertai, Danguolė ir Rišardas Sinkevičiai). Sveikinimų sulaukė ir aktyviausios, sportiškiausios, visuomeniškiausios šeimos. Visas šeimynas  pasveikino bei įteikė gėlių Joniškio seniūnas R. Verbaitis ir bendruomenės pirmininkė L. Sinkevičienė. Visus susirinkusius savo atliekamomis dainomis ir šokiais taip pat sveikino Molėtų kultūros centro Videniškių krašto liaudiškos muzikos kapela ,,Šilas“ (vad. R. Paurienė), muzikantas G. Ožalinskas, Joniškio kolektyvas ,,Pagyvenęs jaunimėlis“ (vad. L. Sinkevičienė ir D. Kalabuckienė) ir savo kūrybos eiles skaitė D. Valeikienė. Popietės metu dalintasi prisiminimais apie kai kuriuos sunkumus auginant vaikus, bet visa tai užgožia džiaugsmas, kad vaikai užaugo darbštūs, įgijo profesijas, sukūrė šeimas ir augina jau savo atžalas.

Renginių organizatorė

Liucija Sinkevičienė