Poezijos popietė Giedraičiuose

Poezija be galo tinka rudeniui! Susikaupimo laikas kiekvieno širdyje… Mažiau judesio… Mažiau bėgimo. Pats laikas sustoti ir tiesiog – klausyti ką kalba ruduo, jausmai, poezija… ir suprasti.

Tokiais žodžiais Giedraičių bibliotekoje prasidėjo poezijos popietė „Krintančių lapų šurmuly“.  Renginyje dalyvavusieji skaitė V. Mačernio, V. Mozūriūno, S. Nėries, A. Marčėno, buvusios mūsų mokyklos mokytojos A. Pilkaitės eiles. Savo kūrybos eilėraščius skaitė A. Guobienė ir V. Jakimavičius, giedraitiškės J. Nadelskaitės – Krylovič – Vaida ir Vanda. Eilėraščiuose atsispindėjo meilė, ilgesys, jausmai, kokias spalvas sukelia ruduo. Skambėjo dainos S. Nėries, A. Baltakio žodžiais.

Pasiklausę šiltų eilių bei nuostabių dainų, tęsėme nuoširdų pokalbį prie arbatos ir kavos puodelio. Dėkojame visiems už šiltą bendravimą, už sielą šildančią poeziją bei už skambėjusias gražias dainas. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti kraštietės Z. Zarembaitės – Kriaučiūnienės knygele „Piliakiemis“, o vaikai – vaikiškomis knygelėmis.

Renginį organizavo Giedraičių bibliotekininkė ir renginių organizatorė.