PROJEKTO ,,KULTŪRA VISIEMS“ VIEŠINIMO RENGINYS

Rugsėjo 15 d., viešbutyje ,,Kelmynė“, vyko projekto ,,Kultūra visiems“ viešinimo renginys, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, LLKC atstovai, partnerių iš Norvegijos atstovai, partnerių iš 6 Lietuvos kultūros centrų atstovai, Molėtų raj. Vicemeras M. Kildišius, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėja N. Kimbartienė. Renginyje vykusios spaudos konferencijos metu buvo pristatomi tarptautinio projekto ,,Kultūra visiems“ tikslai ir uždaviniai, o taip pat buvo demonstruojama LLKC atkurta Baltų genčių kostiumų kolekcija, pristatanti I – XVI a. skirtingų laikotarpių kostiumų dėvėseną bei jo istorinę raidą.

Renginio meninę programą atliko Molėtų kultūros centro vokalinis ansamblis ,,A Capella“ (vad. V. Zutkuvienė), Molėtų kultūros centro folkloro ansamblis ,,Malkesta“ (vad. A. Kibickienė), Molėtų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ,,Kukutis“ (vad. R. Pelakauskienė), Molėtų kultūros centro armonikininkai A. Mieliauskas ir K. Kuzmickas.