Sakralinės muzikos festivalio uždarymo koncertas

Spalio 14 d. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyko XVII-ojo sakralinės muzikos festivalio ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“ uždarymo koncertas, kuriame nepakartojamą muzikinę programą atliko unikalus trio: Povilas Syrrist Gelgota, arfininkė Joana Daunytė ir Asta Krikščiūnaitė.