Sakralinės muzikos festivalyje – alto ir gitaros duetas

Spalio 6 d. Molėtų Šv. apaštalų Petro ir P ovilo bažnyčioje vyko XVIII-jojo sakralinės muzikos festivalio ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“ uždarymo koncertas. Koncertinę programą atliko Povilas Syrrist-Gelgota (altas) ir Peter Richter (gitara).