Seniūnijose skambėjo muzikiniai sveikinimai Tėčiams

Sekmadienį Molėtų rajono seniūnijose skambėjo muzika ir aidėjo dainos. Tėvo dienos proga muzikines dovanas skyrė Molėtų kultūros centro kolektyvai. Prie senosios Dubingių bažnyčios muzikavo Kazimieras Tučinskas, Joniškyje armonika grojo Kęstutis Kuzmickas, Levaniškyje koncertavo liaudiškos muzikos kapela ,,Luokesa” bei jų meno vadovė Valė Umbrasienė. Alantiškiams muzikinę dovaną skyrė Leonijos Ožekauskienės meno kolektyvas ,,Alantiškiai“, o giedraitiškiams melodingas dainas ir gerą nuotaiką dovanojo Gediminas Ožalinskas. Skudutiškio bažnyčios šventoriuje koncertavo Juozas Veršelis, prie Videniškių kultūros namų  muzikavo Molėtų kultūros centro meno vadovas Vitalijus Gaulė. Prie Bijutiškio bendruomenės namų skambias dainas Tėčiams skyrė Rytutė Paurienė bei jos kolektyvas.