,,Tau ačiū, Mama, už širdies gerumą“

Pirmąjį gegužės sekmadienį, kai sodai apsipila baltais žiedais, o sėkla priima sėklą naujam derliui, Lietuvoje minima Motinos Diena.

Tą dieną Skudutiškio ir aplinkinių kaimų Mamos ir Močiutės bei jų artimieji rinkosi į Skudutiškio Šv. Trejybės bažnyčią. Klebonas Algimantas Baltuškonis aukojo iškilmingas Šv. Mišias, o po jų suteikė palaiminimą visoms Motinoms. Vaikų dienos centro vaikų pagamintos puokštelės papuošė visų mamų rankas.

Koncertinę dalį vedė renginių organizatorė Rita Varatinskienė, subūrusi suaugusių ir brandos sulaukusių vaikų pasveikinimą. Prasmingais žodžiais į Motinas kreipėsi Skudutiškio bendruomenės valdybos pirmininkas Stanislovas Misiūnas. Dainų ir melodijų pynę dovanojo birbynininkas Gediminas Kaušyla, bei Molėtų kultūros centro Suginčių krašto kapelos dalyviai – Juozas Veršelis, Rita Varatinskienė, Daiva Umbrasienė, Aleksandras Arelis. Koncerto pabaigai „Ilgiausių metų…“ sugiedoj Skudutiškio bažnyčios choristai ir jų vadovė Jolanta Žalalienė.

Gera buvo matyti iš bažnytėlės išeinančių besišypsančius Mamų veidus ir pilnas padėkos akis.

Diana Misiūnienė