Tautiška giesmė skambėjo Giedraičių miestelyje

Tautiška giesmė – tai mus visus vienijanti šventė ir gyvas įrodymas, kad ir nedidelė tauta gali daryti didelius bei reikšmingus dalykus. Liepos 6-ąją Giedraičiuose prie Nepriklausomybės paminklo minėjome Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventę – Valstybės dieną. Tądien Lietuvos trispalvės mums priminė didingą tautos istoriją, garbingai iškovotą Nepriklausomybę, iš kartos į kartą perduotas, mūsų tėvų ir senelių puoselėtas vertybes. Prie paminklo padėta gėlių, uždegtos žvakutės, dainuotos dainos apie Lietuvą. Gražu buvo stebėti gausiai susibūrusius giedraitiškius, kurie neliko abejingi labai svarbiai misijai – kartu su visais pasaulio lietuviais giedoti Tautišką giesmę.

Renginių organizatorė

Vanda Korolkovienė