Teatras


Lėlių teatras ,,RUDNOSIUKAS“


Vadovė Laima Grigelevičienė

Lėlių teatrą ,,Rudnosiukas“ 1995 m. įkūrė ir jam vadovauja Molėtų kultūros centro meno vadovė Laima Grigelevičienė. 2015 m. ,,Rudnosiukas“ šventė 20 metų jubiliejų. Šiuo metu su lėlėmis žaidžia dvylika moksleivių, teatre gimė 22 spektakliai, iš jų net 17 nacionalinės dramaturgijos. Vieni ryškiausių „Rudnosiuko“ vaidinimų yra Sigito Gedos „Kaip kiškis vilko namus sergėjo“, R. Grikienienės „Varliuko sapnas“, Brolių Grimų pasaka „Trys paršiukai“, Marijos Skirmantienės „Lokys Matas ir jo batas“, „Žiogas ir skruzdės“ pagal V. Valiuškytę-Liagienę ir kt. Kasmet Molėtų kultūros centre teatras organizuoja lėlių teatrų festivalį „Rudnosiukas“, jo metu vedami įvairūs seminarai, vaidinama rajono senelių ir vaikų globos namuose.

Kolektyvas yra dalyvavęs ne viename tarptautiniame festivalyje: „Debesų avytė“ Ukmergėje (2005), „Šypsos lėlės ir vaikai“ Kaune (2007), „Kai atgyja lėlės“ Rokiškyje (2012), stovykloje-laboratorijoje „Nuo eskizo iki vaidmens“ Utenoje (2014), yra pasirodęs ir respublikinėse šventėse: „Grybų karas“ Varėnoje (2003), „Aitvariukės gimtadienis“ Rokiškyje (2005), „Rudiliukas“ Kupiškyje (2005), „Gurgutis“ Ukmergėje (2007). Ne kartą „Rudnosiukas“ tapo Rytų Lietuvos vaikų lėlių teatrų šventės „Karūna“ laureatu, yra nuolatinis Lietuvos lėlių teatrų konkurso „Molinuko teatras“ dalyvis, ten jis tris kartus pelnė laureatų diplomus: 2002 m. Kuršėnuose, 2006 m. ir 2014 m. Panevėžyje. Molėtų kultūros centro lėlių teatras ,,Rudnosiukas” yra pelnęs Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtą ,,Aukso paukštės” nominacijas (2003, 2015 m.)

Ypač įsimintini teatrui 2014-ieji: Dainų šventės „Čia – mano namai“ Teatro dieną puikiai suvaidinta Kristijono Donelaičio pasakėčia „Vilks provininks“, respublikinėje šventėje „Tegyvuoja teatras“ pelnytas „Ryškiausias lėlių teatrinės kultūros skleidėjo“ diplomas, teatro vadovei L. Grigelevičienei įteiktas Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklas už lėlių teatro tradicijų puoselėjimą Molėtų krašte, auklėtinių pasiekimus ir Molėtų krašto garsinimą regioniniuose, respublikiniuose konkursuose, Dainų šventėse bei folkloro festivaliuose, tai pat įteikta Padėkos ir gerumo angelo statulėlė už savanorystę, aktyvią neformaliojo ugdymo – lėlių teatro – veiklą, ilgametį stropų ir nuoširdų pedagoginį darbą

Teatro studija ,,REMARKA“


Vadovė Jolanta Žalalienė

Bijutiškio krašto mėgėjų teatras ,,SŪRMAIŠIS“


Vadovė Jurgita Kalinauskienė

Giedraičių krašto dramos būrelis


Vadovė Vanda Korolkovienė