Tėvo diena Skudutiškyje

Praėjusį sekmadienį (birželio 2d.) Skudutiškio ir aplinkinių kaimų gyventojai rinkosi į Skudutiškio Šv. Trejybės bažnyčią. Po Šv.Mišių, kurias aukojo parapijos klebonas Algimantas Baltuškonis, buvo laiminami tėčiai ir seneliai. Renginių organizatorė Rita Varatinskienė ir Skudutiškio bendruomenės centro pirmininkas Stanislovas Misiūnas prasmingais žodžiais kreipėsi į visus tėčius, linkėdami jiems geros sveikatos, laimės, begalinės vaikų meilės ir padėkos už padovanotą gyvenimą. Muzikinį sveikinimą, dainomis ir lyriškomis melodijomis tėčiams skyrė, Molėtų kultūros centro meno vadovas Vitalijus Gaulė, Suginčių krašto tradicinė kaimo kapela (vadovas J.Veršelis) bei birbynininkas Gediminas Kaušylas.

Renginių organizatorė

Rita Varatinskienė