Vakaronė Skudutiškyje

Lapkričio 24 d. Skudutiškiečiai ir aplinkinių kaimų gyventojai rinkosi į vakaronę „Besibaigiančio rudens tyloj…“

Susiėjusius bibliotekininkė I. Cibulskienė pakvietė aplankyti parodą „Iš darbštuolių kraičių“ (skudutiškietės A. Silickaitės nėriniai) bibliotekoje.

Vėliau, bendruomenės renginių salėje, susirinkusius pasveikino renginių organizatorė R. Varatinskienė. Palinkėjusi visiems prasmingo pasibendravimo, ji pristatė renginio svečią – kraštietį, geologą, docentą, gamtos mokslų daktarą Joną Satkūną. Su didžiausiu susidomėjimu klausytasi paskaitos „Kodėl Lietuvoje gyventi gera“. Pasidalinęs įspūdžiais, vaizdais ir moksliniais tyrimais Afrikos šalyse, gerb. docentas atsakė,  kodėl Lietuvoje gyventi gera.

Renginyje svečiavosi kraštietis A. Žiukas bei Suginčių seniūnijos seniūnė N. Jauneikienė. Gerb. seniūnė įteikė padėkas Suginčių krašto tradicinės muzikos kapelos vadovui J. Veršeliui ir kiekvienam kolektyvo nariui, bei Suginčių krašto renginių organizatorei R. Varatinskienei už kaimo žmonių laisvalaikio gerinimą ir krašto švenčių tradicijų puoselėjimą.

Visus sujungė bendras – suneštinis vaišių stalas, kurį palaimino parapijos klebonas A.Baltuškonis.

Puikią nuotaiką ir daug linksmybių dovanojo Utenos neįgaliųjų sąjungos kapela „Ukvačiai“ (vadovas G.Kaušylas), Molėtų kultūros centro Suginčių krašto tradicinė kapela (vadovas J.Veršelis), o tradicinių lietuviškų šokių ir ratelių mokė Molėtų kultūros centro folkloro kolektyvo „Malkesta“ (vadovė A. Kibickienė) ir tarptautinio tradicinių l.l. šokių festivalio dalyviai Virginija ir Gintas Kulioniai.

 

Diana Misiūnienė