Sakralinės muzikos festivalis ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis“