Vytautas ir Eglė Juzapaičiai koncertavo Molėtų kultūros centre

Spalio 2 d. Molėtų kultūros centre vyko dar vienas XIX-ojo sakralinės muzikos festivalio ,,Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis” koncertas, kuris buvo dedikuotas policijos darbuotojams, kurie šią dieną minėjo Angelų sargų arba Policijos dieną, o taip pat mokytojams, kurie Tarptautinę mokytojų dieną mini spalio 5-ąją. Muzikalią ir didingą koncertinę programą atliko Lietuvos operos dainininkas Vytautas Juozapaitis bei Eglė Juozapaitienė. Profesionaliems atlikėjams žiūrovai negailėjo aplodismentų.